تفاوت بنر و فلکسی

فلکس یا به عبارت صحیح تر “فلکسی فیس” متریالی است که برای تابلوهای سردر مغازه ها، فروشگاه ها، تابلوهای عابر پیاده، برخی از بیلبوردها و به طور خلاصه برای تابلوهایی که لامپ مهتابی دارند استفاده می شود.

فلکسی یا فلکس دو نوع چینی و کُره ای دارد، نوع چینی آن معمولا ۱۸ اُنس و نوع کُره ای آن ۲۰ اُنس می باشد، متریال فلکسی به جنسی اطلاق می شود که نور را از خود عبور می دهد در حالی که بنر این قابلیت را ندارد و معمولا نور از جلو به آن تابانده می شود.

بنر نیز مثل فلکسی دو نوع چینی و کُره ای دارد و هر دو نوع آن گرامازی بین هشت اُنس تا سیزده اُنس را دارند، تفاوت بنر چینی با بنر کُره ای در کیفیت چاپ و مقاومت بنر است. بنر کُره ای از کیفیت چاپ و مقاومت بالاتری نسبت به بنر چینی برخوردار است. بنرهایی که برای استفاده معمولی می باشد معمولا ده اُنس چاپ می شوند ولی اگر از بنر برای تابلوهای سر در فروشگاه استفاده شود که قرار است نور از جلو داشته باشند، توصیه می شود از بنر سیزده اُنس استفاده گردد، البته پیشنهاد می شود در این مورد با تابلو ساز مشورت شود.

نوع دستگاه چاپ نیز در بالا بودن کیفیت چاپ نقش بسیار مهمی دارد، به این معنی که اگر برای چاپ از بنر کُره ای استفاده شود ولی دستگاهی که با آن چاپ میشود دارای کیفیت پایین چاپ باشد، کار از کیفیت بالایی برخوردار نخواهد بود.

همچنین در نظر داشته باشید که فلکسی معمولا کمی تیره تر از بنر چاپ می شود، دلیلش هم به خاطر وجود لامپ مهتابی داخل تابلو است، اگر فلکسی مانند بنر چاپ شود، در طول شب که مهتابی داخل تابلو روشن می شود، کار چاپ شده تا حد زیادی بی رنگ و رو خواهد شد.