پیام تبریک عید فطر

متن تبریک عید فطر ۱

این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

متن تبریک عید فطر ۲

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود / صد حیف ازین بساط که برچیده میشود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده میشود

عید شما مبارک.

متن تبریک عید فطر ۳

حلول ماه عید و شادی مسلمین است / پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی / از محک الهی برای مؤمنین است .

متن تبریک عید فطر ۴

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت .

متن تبریک عید فطر۵

دلها همه بهاران شد از شمیم باران / مه رخ نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران / شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران .

متن تبریک عید فطر۶

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا

این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم

یک روز به مهمانی این خانه بیا

عید سعید فطر مبارک.

متن تبریک عید فطر ۷

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس

بر میهمانان حضرت حق مبارک باد.

متن تبریک عید فطر۸

حلول ماه شوال و عید سعید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک.

متن تبریک عید فطر ۹

عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد
رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد
دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل
هر خاک شده بستان چون نور امیدآمد.

متن تبریک عید فطر ۱۰

عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد.

متن پیام تبریک عید فطر ۱۱

الهی!
فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما
عید فطر فرخنده و مبارک باد.

متن پیام تبریک عید فطر ۱۲

استشمام عطر خوش بوی عیدفطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان

و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

متن پیام تبریک عید فطر ۱۳

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف ازین بساط که برچیده میشود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آن کسی ست که بخشیده می شود

عید فطر شما مبارک