پیام خوش آمدگویی بازگشت از زیارت مکه

متن خوش آمدگویی ۱

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکور.

متن خوش آمدگویی ۲

زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست زیارتت مقبول درگاه حق.

متن خوش آمدگویی ۳

بازگشت حضرتعالی را از سفر پر از معنویت حج ، زیارت مرقدمطهر پیامبراکرم(ص) و ائمه مظلوم بقیع و زیارت خانه امن الهی مکه مکرمه و زیارت مدینه منوره، تبریک گفته و امید است با توکل به در گاه الهی همواره پیروز و سرافراز باشید.

متن خوش آمدگویی ۴

بازگشت شما را از سرزمین وحی وحریم امن الهی را خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

متن خوش آمدگویی ۵

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .
حجتان مقبول درگاه حق.

متن خوش آمدگویی ۶

شیرینی زیارت مدینه النبی بهشت زمینی پیامبر،محرم شدن به حریم امن الهی

و طواف به دور کعبۀ عشق تا همیشه همراهتان باد.

متن خوش آمدگویی ۷

زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ،
قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع
و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست
زیارتت مقبول درگاه حق.

متن خوش آمدگویی ۸

بازگشت مسرت بخش ازسرزمین مطهّرو منور وحی ونزول قرآن ، گرامی می داریم .

حجتان مقبول درگاه حق.

متن خوش آمدگویی ۹

جناب آقای /سرکار خانم ………
مزین شدن گل وجودتان را به شمیم روح نواز سرزمین وحی گرامی میداریم.

متن خوش آمدگویی ۱۰

مکّه، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار
آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا
و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و بخشیدن سعادت دنیا و آخرت
انشاءالله
زیارت شما مورد قبول واقع شود.

متن خوش آمدگویی ۱۱

……………………….. عزیزم
ورود به حریم حرم امن الهی،سنگ زدن بر اهریمن درون،و تصفیه روح و جانتان را ارج می‌نهیم.مقدمتان گلبارن زیارتتان مقبول درگاه حق.

متن خوش آمدگویی ۱۲

زائر کعبه، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است
زیارتت مقبول درگاه حق.