پیام تبریک عید سعید قربان

متن تبریک عید ۱

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.

متن تبریک عید ۲

عید قربان با نماز و عبادتش , با ذکر و دعایش , با قربانى و صدقات و احسانش بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است

این عید بندگی بر شما مبارک

متن تبریک عید ۳

عید قربان عید نور و بندگیست

عید انسانیت و بالندگیست

عید آزادی ز قید و بند جان

از تعلق ها رها تا بی نشان

عید سعید قربان مبارک

متن تبریک عید۴

برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

فدیه در راه خدا ان دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند

عید قربان مبارک.

متن تبریک عید ۵

عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش عید رهیدگی از اسارت نفس و بندگی مبارک.

متن تبریک عید ۶

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم .عید سعید فطر مبارک

متن تبریک عید ۷

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق و پر شکوه ترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.

متن تبریک عید ۸

سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، امیدواری هاجر، عطر عرفه و برکت عید قربان را برای شما آرزومندم.عیدتان مبارک

متن تبریک عید ۹

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد

عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد

متن تبریک عید ۱۰

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

متن تبریک عید