متن پیام روز خبرنگار

بنر روز خبرنگار

۱۷ مرداد روز خبرنگار

۱- شکوه و زیبایی شغل خبرنگاری
غیر قابل پیش بینی بودن آن است
با آرزوی موفقیت در شغل هیجان انگیزت
۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

۲- نویسندگی هنر نوشتن متنی است که چندین بار خوانده شود
اما خبرنگاران باید طوری خبر را بیان کنند که تنها با یک بار خواندن، مخاطب از منظورشان آگاه شود
این مهارت یک خبرنگار است
روز خبرنگار ۱۷ مرداد مبارک

۳- در دنیای واقعی هیچ اتفاقی در زمان و مکان مناسب رخ نمی‌دهد کاری که خبرنگاران انجام می‌دهند راه حل این مشکل است
روز خبرنگار مبارک

۴- فرارسیدن روز خبرنگار شاید برای بعضی ها اهمیتی نداشته باشد. اما این روز برای بسیاری به قداست قلم و به شهادت شهدای عرصه خبر و خبرنگاری یک دنیا معنا است
هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار مبارک

۵- روز خبرنگار را به همه قلم به دستانی که وظیفه آگاهی بخشی را برای خود قائل هستند و در این زمینه هزینه‌های سنگینی پرداخته و می‌پردازند تبریک می‌گوییم و برای آنها موفقیت روز افزون در مسیر سخت و پر خطری که در پیش دارند آرزو می‌کنیم، امید که استقبال مردم از وقایع نگاری‌های حقیقت گرایانه همچنان موجب دلگرمی خبرنگاران شجاع و صداقت پیشه را فراهم آورد و مردم همیشه عاشق خبرنگاران بمانند
۱۷ مرداد روز خبرنگار مبارک

۶- نویسنده توانا، فرزند عزیزم
۱۷ مرداد روز فرهیختگانی چون شماست
این روز بر شما مبارک

۷- قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. روز خبر نگار بر شما مبارک

۸- نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی هست که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

۹- به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک

۱۰- چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.

۱۱- شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد
من و تو برود. مطمئنا مبارک است روزی که به نام شما خبرنگاران است.

۱۲- خبرنگاری یعنی خطرنگاری
خبرنگاران یکدیگر را تنها نمی گذارند
همواره سعی کردم در کنار همکارانم باشم
کار عکاس و خبرنگار دار مجازاتی است برای شعارهای دروغین
خبرنگاری یعنی عشق و درد
هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار مبارک باد

۱۲- اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هرکه آگه تر بود جانش قوی است
روز خبرنگار مبارک

۱۳ – خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.
روز خبرنگار مبارک

۱۴- خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند
که همچون دیده‌بانانی امین و امانت دار، مجدانه و متعهدانه
در پی افراشتن پرچم آگاهی و روشنگری هستند
روز خبرنگار مبارک