متن پیام تبریک روز کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان روز کتابخوانی

۱- کتابخوانی رمز پیشرفت بشریت اسـت ولی اگر کتابدار نباشد معلوم نیست بتوانی کتاب مورد علاقه ات رو بـه سادگی پیدا کنی یا نه. ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار، بر اهالی قلم و کتاب، کتابخوان‌ها و جویندگان دانش، فرخنده باد.

۲- تاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند.
روز کتابخوانی گرامی باد

۳-کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.
روز کتاب و کتابخوانی مبارک

۴- کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند….. روز کتابخوانی گرامی باد

۵- ۲۴ آبان روز کتابدار و روز کتاب و کتابخوانی را به همه کتاب دوستان تبریک می گوییم

۶- شرط مطالعه کتاب خوب، نخواندن کتاب بد است؛ زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور
روز کتاب و کتابخوانی تهنیت باد

۷-ورقه های‌ کتاب بـه منزله بال‌هایی هستند کـه روح ما را بـه عالم نور و روشنایی پرواز میدهند. ‌روز کتابخوانی را بـه همه ی کتابداران و حافظان ورقه های‌ کتاب تبریک میگوییم.

۸- کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.
روز کتاب و کتابخوانی مبارک