متن پیام تبریک روز بسیج مستضعفین

۵ آذر روز بسیج مستضعفین


۱- بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه ی مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند. 
روز بسیج مستضعفان گرامی باد

۲- بسیج‏، خدنگ رها شده از سوی عرشیان است که قلب پلید شیاطین شرق و غرب را می‏شکافد.
روز بسیج مستضعفان گرامی باد

۳- سیج ، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. 
روز بسیج مستضعفان گرامی باد

۴- سیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه ‏های خیس آسمان.
روز بسیج مستضعفین گرامی باد

۵- بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. 
روز بسیج مستضعفان گرامی باد

۶- ما ز نسل مصطفی و حیدریم ما بسیجی های خطِ رهبریم گر عیان گردد که فرمان می دهد هر بسیجی
بشنود جان می دهد با ولی تجدید بیعت می کنیم باز هم قصد شهادت می کنیم
روز بسیج مستضعفین گرامی باد