متن پیام تبریک روز جمهوری اسلامی ایران

بنر 12 فروردین

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

۱-شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان شادمانه جشن می‌گیریم و جاده‌های آفتابی استقلال را با گام‌هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم… ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک

۲- رأی “آری” ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند “نه” به نیرنگ استعمار جهانی بود. ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک باد

۳- دوازده فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد

۴- دوازدهمین روز بهار مژده سرزمینی مستقل است، برای مردمانی اندیشمند و بزرگ مردمانی که در توفان‌ها و صاعقه‌ها دست در دست یکدیگر تنها به استقلال وطن می اندیشند… ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

۵- روز جمهوری اسلامی، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است. ۱۲ فروردین گرامی باد

۶- دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، مبارک باد

۷- دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می‌زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می‌نشینیم. روز جمهوری اسلامی گرامی باد

۸- دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ روز بروز شخصیت حقیقی مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامی است. روز جمهوری اسلامی گرامی باد

۹- جمهوری اسلامی ما جاوید است / دشمن ز حیات خویشتن نومید است / آن روز که عالم ز ستمگر خالی است / ما را و همه ستم‌کشان را عید است… روز جمهوری اسلامی گرامی باد

۱۰- دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ها، آرمان‌ها، اسلام خواهی ها، حق پرستی ها و باطل ستیزی‌ها است… روز جمهوری اسلامی مبارک باد

۱۱ -دوازدهمین روز بهار مژده سرزمینی مستقل است، برای مردمانی اندیشمند و بزرگ مردمانی که در توفان‌ها و صاعقه‌ها دست در دست یکدیگر تنها به استقلال وطن می اندیشند… ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد