متن پیام روز شهادت شهید آوینی

بنر شهادت شهید آوینی

۲۰ فروردین شهادت شهید آوینی

۱- ۲۰ فروردین ماه روز هنر انقلاب اسلامی ، سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی گرامی باد

۲- بیستم فروردین یادآور عروج سید شهیدان اهل قلم و هنرمند فرزانه، حاج سید مرتضی آوینی؛ نویسنده ی توانا، راوی با صفای روایت فتح، سردبیر مجله ی ادبی و هنری سوره و مسؤول واحد تلویزیونی حوزه ی هنری گرامی باد

۳- سال روز شهادت هنرمند متعهد انقلاب اسلامی و دل سوخته ی جبهه های حق علیه باطل و بیانگر حقایق و رشادت ها و شجاعت های رزمندگان اسلام و روز هنر انقلاب اسلامی گرامی باد