متن پیام تبریک روز خلیج فارس

بنر روز خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس

۱- ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج‌فارس و سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس را به هموطنانم شادباش عرض میکنم

۲- ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات همواره جاودانه است
نام نامی ات همواره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است
۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

۳- ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم/بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود
روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

۴- وطن یعنی
همه آبــــ و همه خاکــ
وطن یعنی خلیـج تا ابد فـارس
وطن یعنی ، ایـــــران
«دهم‌ اردیبهشت روز ملی‌ خلیج ‌فارس گرامی باد»

۵- تا روزی که دنیا برقرار است
خلیج فارس نامش پایدار است
دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد

۶- خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز خلیج فارس مبارک باد

۷- گلبانگ عشق از دل میهن ترانه زد
فریاد شوق از دل ابران کشیده شد
روز بزرگ خلیج فارس مبارک باد…

۸- خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

۹- البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست
از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است
روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

۱۰- تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم
روز خلیج فارس مبارک