متن پیام تبریک روز کار و کارگر

بنر روز کارگر

۱۱ اردیبهشت روز کارگر

۱- روز جهانی کار و کارگر بر همه کارگران عرصه کار و تلاش گرامی باد!

۲- دست‌هایت که آئینه تلاش روزگارند، پربرکت باد!
توانِ دست‌هایت را می‌ستایم ای سازنده‌ترین نقش هستی در قاموس آفرینش
روز کارگر مبارک

۳- تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد!
روز بهروزی من، روز بهروزی تو، روز بهروزی تمام دست‌های کارآمد جهان
روز کارگر مبارک

۴- نامت که شکوه کار و تکاپوست، تنها واژه ماندگار روزگار است
نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم از بسته‌ترین زوایای اهرام، تا بازترین گوشه‌های تخت جمشید!
روز کارگر مبارک

۵- صبر را در محضر کارگری باید آموخت
که سخت کار می‌کند تا با خود خنده و عشق را به خانه ببرد
روز کار و کارگر گرامی باد

۶- امروز روز کارگر است، روز میثاق با رنج و درد، روز دوستی با خستگی و سختی
همه را بر دیدگانم بگذار و فروغ چشمانم را بگیر
تا مشعلی باشد در مسیر سخت و جانکاهت
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

۷- کار مایه حیات زندگی است
چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

۸- کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد