متن پیام قیام 15 خرداد

بنر 15خرداد

۱۴ خرداد قیام خونین

۱- قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد.
یوم الله پانزده خرداد گرامی باد

۲- پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و ازادی برای همه مملکت.

۳-پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت،
شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند

۴- ملت بزرگ ایران، سالروز پانزده خرداد را که یوم اللّه است زنده نگه می دارد
یوم الله پانزده خرداد گرامی باد

۵- اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد