قوانین شیراز بنر

شرایط و قوانین
توجه: این مرکز چاپ مطالعه دقیق و جزء به جزء مطالب زیر را برای تمامی مشتریان خود الزام میدارد ، مسئولیت عدم توجه به مفاد زیر به عهده مشتری می باشد.

۱- سفارش از سایت با قیمت های مذکور برای عموم مجاز می باشد.
۲- تا ۳% تغییر رنگ مجاز می باشد.
۳-در صورت تمایل به ارسال طرح فرمت کارها میبایست jpg و با مشخصات زیرباشد .
Resolotion : 72 pixels/ inch
mode : CMYK
۴- کد زمینه مشکی باید به صورت زیر باشد:
c : 100 M : 100 Y: 100 K: 100
۵- شماره سفارش را که از “ایمیل و یا پیامک” برایتان ارسال شده یادداشت کنید و از طریق تماس تلفنی با بخش مربوطه روند آماده شدن سفارشتان را پیگیری کنید.
۶- سفارشات به آدرس ذکر شده در سفارش شما ارسال خواهد شد.
۷- در صورت ارسال سفارش به هیچ عنوان سفارش شما قابل برگشت و یا اصلاح نمی باشد و مسئولیت هرگونه غلط املایی به عهده سفارش دهنده می باشد.
۸- از چاپ طرح ها و متون غیر اخلاقی و یا مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران معذوریم.

توجه : مسئولیت عدم رعایت موارد فوق متعاقبا با خود مشتری میباشد .