بنر تسلیت فوری کد :TASLIAT F1 (تحویل 2 ساعته)

بنرهای تسلیت فوری بدلیل دست نویس بودن متن شماره1 و متن شماره2 به صورت 2 ساعته (در ساعات کاری) تحویل می گردد.
بنرهای تسلیت جهت همدردی با خانواده های داغ دار و یا اعلام از دنیا رفتن کسی استفاده می شود.

۶۶,۰۰۰تومان

صاف

جایگزین “متن شماره1”:

جایگزین “متن شماره2”:

سفارش شما نیاز به پانچ دارد؟

سفارش شما نیاز به پیک دارد؟

در صورت نیاز به پیک آدرس مقصد را ذکر بفرمایید:

درصورت نیاز به توضیحات اضافه ذکر فرمایید: