بایگانی برچسب ها: smsخوش آمدگویی بازگشت از مکه

پیام خوش آمدگویی بازگشت از زیارت مکه

متن خوش آمدگویی ۱ گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.حجکم مقبول سعیکم مشکور. متن خوش آمدگویی ۲ زائرکعبه ،که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی ست […]